Gepubliceerd: 07 juni 2020 - Update: 10 juli 2023

Is Verduurzaamfinanciering wel een vertrouwde partij?

In Overijssel verkregen wij financiering voor de uitvoering van de energiebesparende maatregelen nadat we uitvoerig gescreend en ‘oké’ bevonden zijn door EFO, EnergieFonds Overijssel. Zij screenden onze berekeningsmethoden, financiële organisatie en garanties voor consumenten. Verduurzaamfinanciering heeft een TripleA-rating ontvangen van Graydon, een firma die bedrijfsrisico’s beoordeelt. Wij zijn een intermediair tussen onze abonnees, de aannemer/installateur en de bank. Zoals hiervoor beschreven zetten wij ons in voor een duurzaam en comfortabel huis zonder extra maandlasten, garanderen we dat de afgesproken besparing gehaald wordt (prestatiegarantie) door het verbruik regelmatig te monitoren en geven tevens productgarantie. Klachten lossen wij op. Voor dit alles betaal je als klant een klein bedrag per maand, als onderdeel van het totale notabedrag dat je per maand betaalt aan de Verduurzaamfinanciering (via onze bankrelatie). Wij houden kantoor aan de Maagdenburgstraat 60 in Deventer. Je bent er altijd welkom, het is wel verstandig om vooraf af te spreken.

Klaar om de stap te maken?