Gepubliceerd: 07 juni 2020 - Update: 10 juli 2023

Wat houdt de prestatiegarantie precies in?

Maandelijks monitoren wij het energieverbruik via de slimme meters en de webportal van de zonnepanelen. Als je beduidend meer verbruikt of de zonnepanelen minder opbrengen dan wij hebben voorspeld, starten we een onderzoek naar de oorzaak. Als die te vinden is in de maatregelen lossen wij dat op door financiële compensatie of door technische maatregelen.

Op maatregelen die individueel gemonitord worden, zoals de zonnepanelen, geven we in principe altijd prestatiegarantie. Als een stijging van het verbruik gerelateerd is aan gezinsuitbreiding, extra apparaten, uitbouw van de woning, e.d. vervalt de prestatiegarantie op de betrokken maatregel(en). De productgaranties blijven uiteraard onveranderd.

Klaar om de stap te maken?